قصر کلونگ کونگ در بالی - اندونزی

short description: 
قصر کلونگ کونگ در بالی اندونزی، مجموعه‌ای تاریخی است که قدمت آن به اواخر قرن هفدهم باز می‌گردد.
Body: 
قصر «KlungKung» مجموعه‌ی ساختمانی تاریخی واقع در سماراپورا است که در اواخر قرن هفدهم ساخته شد اما در سال ۱۹۰۸ توسط قوای اشغالگر هلند به شدت تخریب شد.
امروزه باقیمانده‌ی این قصر شامل محوطه اجرای احکام و قضاوت‌ها، تالار Kertha Gosa و ورودی اصلی است که قدمتش به سال ۱۷۰۰ باز می‌گردد. همچنین این قصر به عنوان مهم‌ترین و البته مرتفع‌ترین قصر ۹ پادشاه بالی از قرن ۱۷ تا سال ۱۹۰۸ به شمار می‌رفته و از نظر سیاسی و نظامی اهمیت فراوانی داشته است. باقیمانده‌ی این بنای سابقا باشکوه هنوز هم به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگران خارجی محسوب می‌شود.


ساعات بازدید: 
7 صبح الی 17 عصر
منابع و اطلاعات بیشتر: 
نام های دیگر: 
قصر «کلونگ کونگ»

افزودن دیدگاه جدید