حمام رومی در آنکارا

short description: 
حمام رومی در آنکارا، خرابه‌های حمام‌های باستانی متعلق به ۱۷ قرن پیش است که هم اکنون به عنوان موزه‌ی فضای باز قابل بازدید هستند.
Body: 
حمام رومی آنکارا باقی‌مانده‌ی مجموعه حمام‌های روم باستان است که در بین سال‌های ۱۹۳۷- ۱۹۴۴ کشف شد. امروزه این مکان به عنوان موزه فعالیت می‌کند و بازدید برای عموم باز است.

حمام رومی آنکارا که در منطقه‌ای به نام «جانکیری گاپی» آنکارا در ناحیه قدیمی آنکارا موسوم به «اولوس» قرار داد، خرابه‌ای بیش باقی نمانده است. پایه و اساس این بنا یادگار دوران «فریقیه» بوده و بقیه قسمت‌های آن از مواد استعمالی دوران بیزانس و سلجوقیان ساخته شده بود.
این حمام‌ها سال های اولیه قرن سوم میلادی توسط امپراطوری روم، «کاراکالا» ساخته شده است. وی حمام‌های دیگری نیز در روم به افتخار خدای پزشکی یعنی «آسکلپیوس» بنا نمود که دارای سه نوع  اتاق حمام داغ، حمام گرم و حمام سرد بوده اند.
منابع و اطلاعات بیشتر: 

افزودن دیدگاه جدید