دروازه میندس در بودروم

short description: 
دروازه میندس، دروازه‌ی باستانی شهر بودروم به حساب می‌آید.
Body: 
دروازه قدیمی شهر، در زمان پادشاهی ماسولوس- قرن چهارم پیش از میلاد- ساخته شده و محل نبردهای خونین در دوره اسکندر کبیر بوده است. این دروازه نام خود را از شهر میندس متعلق به تمدن «دوریان»ها به یادگار دارد.

اسکندر کبیر در پشت این دروازه‌ها، متحمل حمله‌ی شدیدی از طرف سپاه ایران شده و در نهایت نیز نتوانست شهر را فتح کند و منطقه را ترک کرد. اگرچه بعد از ترک منطقه حدود 2500 سرباز خود را پشت دیوارهای شهر میندس مستقر نمود.

افزودن دیدگاه جدید