تغییر در روال کاری برای میراث جهانی یونسکو

متن: 
در وبسایت فرنگ، در صفحات اصلی مربوط به کشورها، در کنار اطلاعات مربوط به هر کشور می‌توانید لیست شهرها و مکان‌های دیدنی آن کشور به همراه لیست مکان‌های ثبت شده در میراث جهانی یونسکو (بیشتر بخوانید: یونسکو و لیست‌های میراث جهانی یونسکو) را مشاهده کنید. البته این لیست در سایت فرنگ به نسبت هر کشور، می‌تواند در بر دارنده‌ی همه آثار ثبت شده‌ی هر کشور در یونسکو نباشد (لیست‌های تالیف شده ممکن است کامل نباشد).
تا پیش از این مکان‌ها و آثاری که در لیست‌های آزمایشی میراث جهانی یونسکو ثبت بودند نیز در فهرست میراث جهانی هر کشور نمایش داده می‌شد. این آثار در واقع مکان‌ها یا مناطقی بودند که از طرف کشورها به یونسکو پیشنهاد می‌شوند و به عنوان کاندیدای میراث جهانی یونسکو نامزد می‌شوند. هم‌اکنون لیست هر کشور با آثار ثبت‌شده‌ی آن کشور در لیست یونسکو مطابقت داده شده است و آثاری که در لیست آزمایشی قرار داشتند از لیست میراث جهانی یونسکوی مربوط به آن کشور حذف شدند.
تالیف محتوا در مورد آثار ثبت شده‌ی کشورها در یونسکو و اضافه کردن آنها به وبسایت فرنگ از اولویت‌های تیم محتوای فرنگ است.

افزودن دیدگاه جدید