حق نشر

منابع تالیف مطالب، دارای کپی‌رایت مناسب، جهت استفاده در «وبسایت فرنگ» بوده و لینک مربوط به آنها در قسمت منابع ذکر شده است. به منظور رعایت کپی‌رایت منابع، و همچنین منافع وبسایت فرنگ، استفاده از مطالب تالیف شده در وبسایت فرنگ تنها با رعایت شرایط استفاده از خدمات امکان‌پذیر است.
تمامی محتویات وبسایت فرنگ از جمله، متن‌ها، لوگو‌ها و نمادهای گرافیکی، و همچنین قالب وبسایت جزو دارایی‌های معنوی وبسایت فرنگ بوده و توسط قوانین حمایت از حقوق معنوی و کپی‌رایت در ایران و قوانین بین‌المللی محافظت می‌شوند.

وبسایت فرنگ بر پایه فریمورک مدیریت محتوای دروپال، فریمورک بوت‌استرپ و سایر ابزارهای متن‌باز ساخته شده است.
حقوق تجاری استفاده از نام‌های تجاری مندرج در مطالب وبسایت فرنگ، متعلق به صاحبان آنها می‌باشد.