گوندولا

مقررات جدید برای قایقهای گوندولاها در ونیز

قایق های پارویی تفریحی ونیز ایتالیا، موسوم به گوندولا، از روز چهارشنبه موظف به رعایت قوانین جدید هستند.

این مقررات پس از حادثه مرگ یک گردشگر آلمانی تصویب شد. این گردشگر سال گذشته میلادی برای نجات فرزندش که در آب افتاده بود خود را به درون رودخانه انداخت و میان یک گوندولا و یک قایق تفریحی گیر کرد و کشته شد.

حال شهرداری ونیز تصمیم گرفته برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی قوانین سختگیرانه تری به اجرا بگذارد.

بر این اساس تمام قایقران ها باید نام خود را در شهرداری به ثبت برسانند و چراغ های مخصوصی در گوندولاها نصب کنند.