کلیسای جامع Yererouk در ارمنستان

short description: 
کلیسای جامع Yererouk در ارمنستان و در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد.
Body: 

کلیسای «اریروک» که امروزه جز خرابه‌ای با دیوارهای بلند که نشانه گذشته‌ای پرشکوه اند، چیزی از آن باقی نمانده، کلیسایی ارمنی متعلق به قرون چهارم و پنجم میلادی است که در شهر «آنیپ‌مزا» در استان «شیراک» ارمنستان قرار دارد. این کلیسا از شهر باستانی آنی در ترکیه تنها ۸ کیلومتر فاصله دارد.

به علت عدم حفاظت جدی از این سایت تاریخی، در حال حاضر وضعیت مناسبی نیز ندارد و از این رو فعلا در لیست موقت میراث جهانی یونسکو قرار گرفته است.

 

منابع و اطلاعات بیشتر: 
نام های دیگر: 
کلیسای «اریروک»

افزودن دیدگاه جدید