مسجد «ییلوی مناره» در آنتالیا

short description: 
مسجد «ییلوی مناره» در آنتالیا، بنایی ۷۰۰ ساله است که امروزه به عنوان موزه فعالیت می‌کند.
Body: 
مسجد «اولو» یا علاالدین یا «ییلوی مناره» به معنی مناره‌ی کنگره‌دار، مسجدی تاریخی در آنتالیاست که در دوره سلجوقیان (قرن سیزدهم میلادی) بعنوان بخشی از مجموعه «کلیه*»  شامل مدرسه غیاث‌الدین کیخسرو، لژ سلجوقیان و دراویش و فولتس** نگارخاتون بنا گردید. امروزه این مجموعه تحت عنوان موزه قوم‌شناسی فعالیت می‌کند.
*کلیه نامی است که از کلمه عربی «کل» مشتق شده و به مجموعه‌های ساختمانی بزرگ اطلاق میشد. به همان معنی «مجتمع» نیز به کار می‌رود.
**فولتس نوعی سقف قبه مانند است که در معماری اسلامی و میسحی کاربرد دارد. نمونه‌های بسیاری از این نوع سقف را میتوان در شهرهایی چون اصفهان و استانبول مشاهده نمود.
منابع و اطلاعات بیشتر: 
نام های دیگر: 
مسجد «اولو»
مسجد علاالدین
مسجد «ییلوی مناره»

افزودن دیدگاه جدید