شهر تاریخی بیرگی در ترکیه

short description: 
بیرگی شهری کوچک و تاریخی در ترکیه است به واسطه معماری خود معروف است.
Body: 
«بیرگی» شهری کوچک در ناحیه «اودمیش» استان ازمیر ترکیه است که طی تاریخ پرفراز و نشیب خود، تحت کنترل امپراطوری‌هایی چون فریقیه، لیدیه، ایران، پرگامون، روم و ... تا عثمانی بوده که امروز آثار تاریخی متعددی از آن دوران شامل مقبره‌ها، قلعه‌ها،‌ مساجد و کتابخانه‌ها و مدارس و ... باقی مانده و سبب شده تا این شهر به سبب تاریخی و فرهنگی اهمیت بسیاری پیدا کند.

همینطور معماری دوران سلجوقی و عثمانی که در ساختمان‌ها و بناهای آن مشهود است، علت دیگر معروفیت آن شده و سبب شده تا هرساله شاهد رشد چشمگیر ورود گردشگران به آن باشیم. این شهر در دوران باستان «دیوس هیرون» یا «محراب زئوس» نامیده می‌شد که بعدها در قرن هفتم به «کریستوپولیس» و در قرن دوازدهم به بعد به «فریگیون» تغییر نام داده شد.

از آثار دیدنی این شهر می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

عمارت چاکرآقا: عمارتی ساخته شده به سبک معماری دوره عثمانی در قرن نوزدهم که به خانواده متمول «چاکرآقا» تعلق داشته است.
مسجد آیدین‌اوغلو محمد‌بی: مسجدی که توسط موسس حکومت آیدینیدز در سال ۱۳۱۳ بنا شده است.
وب سایت: 
منابع و اطلاعات بیشتر: 
نام های دیگر: 
شهر تاریخی Birgi

افزودن دیدگاه جدید