راهنمای فرنگ

آشنایی با فرنگ - اطلاعات گردشگری بر پایه نقشه

از ویژگی‌های راهنمای گردشگری فرنگ، گردآوری اطلاعات گردشگری کشورهای مختلف بر پایه‌ی نقشه است. اطلاعات گردشگری در وبسایت فرنگ در سه طبقه‌ی کشور، شهر و مکان توریستی تقسیم می‌شوند. بطور مثال در صفحه‌ی مربوط به مسجد ایاصوفیه در استانبول، شما علاوه بر خلاصه‌ای از توضیحات مربوط به این مسجد و اطلاعات بازدید از آن، آدرس و همچنین نقشه‌ی مربوطه را مشاهده می‌نمایید.