کوه یانار در باکو

short description: 
یانارداغ یا کوه یانار جاذبه‌ای طبیعی در باکو است که در آن گازهای متصاعد شده از کوه شعله‌ورند.
Body: 

کوه یانار در باکویانار، کوهی است که بخشی از آن به سبب متصاعد شدن گازهای طبیعی به طور مداوم و از هزار سال پیش تا کنون در حال سوختن است و منظره زیبایی در تاریکی پیدا می‌کند.

اسامی معروف دیگر این کوه عبارتند از پیل‌پیلا، بوزداغ، آهتارما و قاینارجا.
در فرهنگ عامه مردم، این کوه نماد پیوند مردم آذربایجان و مردم ایران بخصوص ایران باستان و زرتشتیان به شمار می‌رود. امروزه این کوه اهمیت مذهبی خود را از دست داده ولی همچنان الهام‌بخش هنرمندان سراسر جهان است.

منابع و اطلاعات بیشتر: 
نام های دیگر: 
یانار داغ

افزودن دیدگاه جدید