معبد کاستامانداپ در کاتماندو - نپال

short description: 
Kasthamandap معبدی سه طبقه در ناحیه تاریخی maru است که از چوب ساخته شده است و یکی از بزرگترین و مشهورترین معابد هندو در نپال محسوب می‌شود.
Body: 

معبد کاستامانداپ به شکل پاگودا (بناهای به سبک معماری خاص ژاپنی-چینی) بوده و به خانه چوبی نیز معروف است.
معبد کاستامانداب در نپال
در مورد تاریخ ساخت این بنا اختلاف نظر وجود دارد. با این‌حال گمان می‌رود در قرن شانزدهم توسط پادشاه «نارسینگ‌ها مالا» بنا شده باشد. برخی افسانه‌های محلی نیز تاریخ ساخت آن را متعلق به قرن دوازدهم می‌دانند که از چوب‌های تنها یک درخت ساخته شده!
از این بنا در ابتدا برای گردهمایی‌ها و جلسات اداری-مشورتی استفاده می‌شده است ولی بعدها به معبد تبدیل شد. بسیاری معتقدند که نام کاتماندو نیز از نام همین معبد سرچشمه گرفته است.

منابع و اطلاعات بیشتر: 

افزودن دیدگاه جدید