آمفی تئآتر بودروم

short description: 
آمفی تئآتر بودروم از بناهای باستانی بودروم است که بخوبی حفظ شده است.
Body: 
یکی دیگر از آثار باستانی بودروم، آمفی تئاتر این شهر است که مربوط به پادشاهی موسولوس است، اگرچه تا دوره امپراطوری روم تکمیل نشد. این بنا شاهدی بر گذشته‌ی باشکوه بودروم و نشانی از تمدن هالیکارناسوس محسوب می‌شود که تا حد خوبی نیز سالم باقی مانده است. تاریخ ساخت این بنا را قرن چهارم پیش از میلاد می‌دانند اگرچه ۶ قرن بعد و در دوران حکمرانی امپراطوری روم، بر وسعت و امکانات آن افزوده شد.

این مجموعه از سه قسمت تشکیل شده است: صحن، جایگاه اجرا و محل استقرار تماشاچیان. این مکان گنجایش ۱۳ هزار نفر تماشاچی را دارا بوده است.

برای دسترسی به این بنای باستانی توجه داشته باشید که در جاده بین بودروم و گومبت قرار دارد. امروزه از محل این بنای تاریخی، به عنوان محلی جهت برگزاری جشن ها و فستیوال‌های شهری استفاده می‌کنند.

منابع و اطلاعات بیشتر: 

افزودن دیدگاه جدید