آسیاب بادی‌های بدروم

short description: 
آسیاب بادی‌های بدروم از نمادهای اصلی شهر بودروم به شمار می‌روند.
Body: 
یکی دیگر از نمادهای این شبه‌جزیره، آسیاب‌بادی‌هایی ساخته شده از سنگ و قطعات بزرگ چوب است که طی قرن هجدهم در تپه بین بودروم و گومبت ساخته شده‌اند. بناهایی تقریبا همشکل و همرنگ که در یک امتداد ساخته شده و نمایی زیبا به محیط داده اند.

امروزه ۷ آسیاب بادی باقی مانده که تنها دوتای آنها در وضعیت مناسبی قرار دارند اگرچه بقیه نیز به تدریج نوسازی خواهند شد. نمای زیبا و پانورامای شهرهای بودروم و گومبت از بالای این تپه و همینطور دامنه زیبای اطراف این تپه محلی جذاب برای گردشگران به هنگام غروب خورشید است.


منابع و اطلاعات بیشتر: 

افزودن دیدگاه جدید