کلیسای جامع نوتردام سایگون در هوشی مین - ویتنام

short description: 
کلیسای جامع نوتردام سایگون در هوشی مین قرار دارد و توسط معماران فرانسوی ساخته شده است.
Body: 

کلیسای جامع نوتردام سایگون در جنوب شهر هوشی‌مین قرار دارد که توسط فرانسویان و مابین سالهای ۱۸۶۳ تا ۱۸۸۰ ساخته شده و دارای دو برج ناقوس به ارتفاع ۵۸ متری است. تقریبا تمام مصالح استفاده شده در ساخت این کلیسا از فرانسه وارد شده و شالوده آن بسیار محکم پی‌ریزی شده است.

کلیسای نتردام در هوشی مین
در سال ۱۹۶۰ این کلیسا تحت عنوان کلیسای اصلی سایگون شناخته می‌شد. تا اینکه در سال ۱۹۶۲ به دستور پاپ ژان بیست و سوم به نام کلیسای جامع نوتردام سایگون تغییر نام داده شد.
 

منابع و اطلاعات بیشتر: 

افزودن دیدگاه جدید