کلیسای جامع نوتردام سایگون در هوشی مین - ویتنام

short description: 
کلیسای جامع نوتردام سایگون در هوشی مین قرار دارد و توسط معماران فرانسوی ساخته شده است.
Body: 
کلیسای جامع نوتردام سایگون در جنوب شهر هوشی‌مین قرار دارد که توسط فرانسویان و مابین سالهای ۱۸۶۳ تا ۱۸۸۰ ساخته شده و دارای دو برج ناقوس به ارتفاع ۵۸ متری است. تقریبا تمام مصالح استفاده شده در ساخت این کلیسا از فرانسه وارد شده و شالوده آن بسیار محکم پی‌ریزی شده است.

در سال ۱۹۶۰ این کلیسا تحت عنوان کلیسای اصلی سایگون شناخته می‌شد. تا اینکه در سال ۱۹۶۲ به دستور پاپ ژان بیست و سوم به نام کلیسای جامع نوتردام سایگون تغییر نام داده شد.

منابع و اطلاعات بیشتر: 

افزودن دیدگاه جدید