شهر تاریخی هوئه - ویتنام

short description: 
شهر تاریخی هوئه در ویتنام از دیدنی‌ترین مناطق این شهر است و در لیست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.
Body: 

شهر تاریخی هوئه با دیوارهای بلند خود بیشتر شبیه قلعه‌ای بزرگ و مستحکم است که زمانی پایتخت ویتنام نیز محسوب می‌شده است. مساحت آن ۴ کیلومتر مربع بوده و دیوارها از طریق خندقی که آب خود را از رودخانه «هوونگ» می‌گیرد، احاطه شده‌اند. داخل شهر بنایی به نام شهر ممنوعه ارغوانی نیز قرار دارد که تقریبا شبیه شهر ممنوعه پکن بوده و برای خاندان سلطنتی Nguyen در نظر گرفته شده بود.

شهر تاریخی هوئه
ساخت این بنا را به سال ۱۸۰۲ می‌دانند. بطوریکه امپراطور وقت پس از مشورت با جغرافی‌دانان آن زمان، تصمیم به ساخت آن در این شهر گرفته و هزاران کارگر را بکار می‌گیرد.
ضخامت دیوارهای سنگی این بنا دو متر است با این حال طی نبردی که در سال ۱۹۶۸ رخ دارد، آسیب فراوانی به خانه ها وارد شده و از ۱۶۰ ساختمان، تنها ۱۰ بنا سالم باقی ماند. این ده بنای باقیمانده مرمت و بازسازی شدند. در سال ۱۹۹۳ این شهر در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد.
 

نام های دیگر: 
شهر سلطنتی هیوئی

افزودن دیدگاه جدید