ویزای سنگاپور

Body: 
برای دریافت ویزای سنگاپور راحت‌ترین و ارزان‌ترین راه مراجعه به شرکت‌های خدمات مسافربری است چرا که این کشور سفارتی در ایران ندارد. با این حال مسافرانی که از مالزی وارد سنگاپور می‌شوند نیز می‌توانند درخواست ویزای سنگاپور را به سفارت آن کشور در مالزی ارائه کنند.
توجه داشته باشید که ارائه کپی شناسنامه ایرانی، گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار، تصویر متقاضی و آدرس کامل محل زندگی و نیز محل کار متقاضی به همراه عنوان شغلی ضروری است.
مشخصات عکس ارسالی باید موارد زیر را دارا باشد:
  • کمتر از ۳ ماه قبل گرفته شده باشد.
  • رنگی بوده و زمینه سفید مات یا نیمه مات داشته باشد.
  • تمام رخ بوده و زاویه‌ی سر مستقیم به جلو باشد.
وبسایت سفارت ایران در سنگاپور: singapore.mfa.ir
صفحه مربوط به ویزای ایرانی‌ها* در وبسایت سفارت سنگاپور واقع در مالزی: ica.gov.sg

نکات عمومی و کلی در مورد پاسپورت

برای ورود به هر کشوری، گذرنامه شما باید بیشتر از شش ماه اعتبار داشته‌باشد. هنگام خروج از ایران و بعد از عبور از قسمت گذرنامه، حتما نسبت به ممهور شدن گذرنامه‌تان به مهر خروج اطمینان حاصل‌کنید. همچنین بعد از ورود به کشور مقصد نسبت به ممهور شدن گذرنامه به مهر ورود مطمئن شوید. به علت اینکه حتی اگر اشتباه و کم‎کاری از جانب مامور ورود و خروج باشد، مسئول نهایی شما هستید و با اتهاماتی چون ورود غیرقانونی مواجه خواهید‌ شد.

افزودن دیدگاه جدید